کمک های مواد غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان۱۳۹۶ برای فقرا و نیازمندان

رمضان ماه رحمت الهی

اداره پروگرام خیریه مهر مسرت دارد که به عون و یاری خداوند و با مساعدت و همکاری مومنین و نیکوکاران خیراندیش یکبار دیگر درماه مبارک رمضان این ماه عبادت و مهمانی خداوند دست فقرا و نیاز مندان جامعه را گرفته هرچند ناچیز، اما با مهرو عطوفت و ازروی احساس و همدردی و نوع دوستی هدیه ای برای ایتام و فقرا داشته باشد از این رو خدارا سپاسگزاربوده و از همکاری مشفقانه همه نیکوکاران عزیز که در راستای حمایت از بی نوایان، این پروگرام را یاری رسانده است نیز تقدیر و تشکر می نماید.

پروگرام خیریه مهرکه بخش از فعالیت های موسسه همبستگی میباشد به ادامه کمک های خیریه خویش اینبار با همکاری و مساعدت مهاجرین از ایالت تکزاس آمریکا و خیرین داخل افغانستان، روز چهارشنبه مورخ ۱۰- ۳- ۱۳۹۶ دردفتری مرکزی موسسه همبستگی درشهر کابل برای تعدادی از خانواده های تحت پوشش که قبلا مورد بررسی قرار گرفته و شناسایی شده بود مواد اولیه غذای کمک و مساعدت نمود.

که بسته این کمک ها برای هر خانواده قرار ذیل بود:

( آرد یک بوری ۵۰ کیلوی ، برنج ، روغن ، لوبیا ، شکر ، مکرانی ، چای ، روپ و خرما )

این درحالی است که اکثر از خانواده ها در اثر فقرو بی کاری و وضعیت نا گوار حاکم درکشور ازنداشتن مواد اولیه زندگی رنج می کشد. و نیاز به همکاریهای بیشتری دارد.

نظر دهید