توزیع کمک های زمستانی بمناسبت میلاد با سعادت پیامبرگرامی اسلام (ص)

بمناسبت میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت و فرا رسیدن فصل سردی زمستان موسسه همبستگی از طریق پروگرام خیریه مهر روزه شنبه مورخ ۲۷- ۹- ۱۳۹۵ در دفتر مرکزی کابل به ادامه کمک های قبلی خویش برای ۳۰ تن از خانواده های مستحق و نیازمند، کمک های نقدی و البسه زمستانی توزیع نمود.

پروگرام خیریه مهرکه یک بخش از فعالیت موسسه همبستگی میباشد با شیوه و روش متفاوت و اساسی بعد از مدت ها فعالیت های خیرخواهانه و مساعدت های مالی و معنوی، موفق شده است که تعدادی از خانواده های بی سرپرست و یتیم دار که مستحق واقعی میباشند شناسایی نموده با امکانات هرچند محدود اما کمک و خدمات دائمی ارزشمندی را برای نیازمندان تحت پوشش عرضه نماید، این در حالی است که بسیاری از خانواده ها در زیر خط فقر زندگی میکنند و در این فصل  زمستان با کله باری از رنج و مشکلات با سردی و گرسنگی مقابله مینمایند حتی قادر نیست برای شان وسایل و مواد سوختی مورد نیازش را  تهیه نمایند.

هم چنین ازهمکاری نیکوکاران که قبلا با پروگرام خیریه مهرهمکاری داشته و برای نیازمندان مساعدت نموده اظهار قدردانی میشود و از سایر خیرین نیر انتظار می رود تا از طریق پروگرام خیریه مهر به مساعدت وکمک های مالی نیازمندان بشتابند تا همه مسولیت های انسانی واجتماعی را در قبال یکدیگر انجام داده باشیم.

نظر دهید