توزیع کمک برای فقرا ونیازمندان بمناسبت عید سعید فطر۱۳۹۵

درآستانه فرارسیدن عید سعید فطر، پروگرام خیریه مهر، برای تعدادی ازخانواده های نیازمند کمک های نقدی توزیع نمود.  در روزهای که همه به استقبال عید رفته وبا خرید لباس های جدید ومیوه های رنگارنگ  بالای سفره عیدی نشسته،  اما هستند خانواده های بی سرپرست، اطفال یتیم وفقرایی که خود نه تنها توان خرید لباس ومیوه های عیدی را ندارند، بلکه از تماشای نا برابری های زندگی اجتماعی بی نهایت رنج کشیده ازلذت خوشحالی های زندگی محرومند، بنا براین پروگرام خیریه مهر، به پاس مسولیت اجتماعی وهمنوای با فقرا ونیاز مندان جامعه، به ادامه ای کمک های قبلی خویش، باری دیگر درضمن توزیع مساعدت های نقدی، با همکاری یکی از شخصیت های خییر ومتدین، برای  تعداد ۱۰۰ خانواده مستحق مقداری گوشت نیز به عنوان عیدانه توزیع نمود.

 نیازمندان با اخذ این کمک ها ضمن ابراز خرسندی ازبرنامه های خییریه این پروگرام تمجید وتشکر نموده ازسایر افراد سخاوتمند جامعه سنیزخواست تا با فقرا ونیازمندان همکاری داشته باشند.

نظر دهید