معرفی مختصری پروگرام خیریه مهر

MCB

موسسه همبستگی بعدازچندین سال فعالیت دربخش های مختلف اجتماعی درکشوروبادرک مشکلات و نیازمندی ها وبه منظور خدمات بیشتر برای مردم نیازمند وفقیرجامعه، راه اندازی یک پروگرام خیریه رادرقالب موسسه ضروری دانسته وپروگرام خیریه مهر را روی یک پلان منظم وبرنامه ریزی شده ایجاد نموده که خلاصه ازفعالیت این پروگرام ازبدوآغاز تا کنون مختصرا قرار ذیل شرح داده میشود:

۱- تاریخ آغاز فعالیت:

پروگرام خیریه مهر ازتاریخ ۲۰ -۴ -۱۳۹۰ رسما به فعالیت آغازنموده ومورد استقبال مردم قرارگرفت که تا کنون  نتایج ودست آورد های ارزنده ومثبت داشته است.

۲- اهداف:

 • هدف پروگرام ایجاد روابط همکاری بین ثروت مندان ونیازمندان جامعه بوده تا زمینه را فراهم نماید که متمولین وافراد نکوکار بتوانند، برای افراد مستحق جامعه که حتی ازحد اقل امکانات اولیه زندگی محروم بوده ودرمقابل نگاه مطالبه آمیز کودکان ویتیمان شان تحفه برای دادن ندارند جزسکوت رنجبار، درحد توان کمک ومساعدت نمایند.
 • ترویج فرهنگ همکاری ومساعدت به شکل روش مند.
 • جلب کمک های مستقیم وغیر مستقیم خیرین وجمع آوری نذورات وصدقات و… وتوزیع آن برای خانواده های مستحق که طبق پالیسی ومعیارهای درنظرگرفته شده پروگرام توسط هیئت موظف سروی شده ومستحق شناخته شده باشد.
 • شناسای وتفکیک خانواده ها وافراد مستحق واقعی ازخانواده های که مستحق نیستند.
 • معرفی خانواده های نیازمند برای اشخاص که علاقه مند به کمک های مستقیم بصورت کوتا مدت یادرازمدت باشند.
 • تقسیم بندی خانواده های مستحق درکته گوریهای مختلف بادرنظرداشت ضرورت ونیازمندیهای آنها دریک دوره زمانی معین.
 • کاریابی برای افراد مستحق وتوانمند ومعرفی آنها به مراجع که کارمند ضرورت دارند.
 • ساخت صندوق خیریه مهر
 • توزیع صندوق برای دفاتر ،دوکان،خانه و…
 • جمع آوری وجوه ماهوار صندوق ها.
 • شناسای خانواده های  مستحق واقعی .
 • طرح واجرای برنامه تلویزونی ( بنام فراموش شده گان ) جهت جلب کمک های مردمی برای خانواده نشرشده دراین برنامه.
 • حمایت مالی وغیرمالی در راستای فراگیری علم ودانش شاگردان لایق دوره مکتب  که متعلق به خانواده های مستحق تحت پوشش باشد.

نتیجه ودست آوردها:

 1. توزیع ۳۰۰ صندوق درسطح شهر کابل.
 1. تحت پوشش قراردادن بیش از ۱۰۰ خانواده مستحق بصورت کمک های دائمی وموردی.
 1. معرفی بیش از۴۰ خانواده مستحق به کمک کنندگان خیر.
 1. راه اندازی برنامه فراگیری زبان انگلسی وبرنامه های کمپیوتری برای متعلمین متعهد وبا استعداد خانواده های نیازمندبا حمایت مالی پروگرام خیریه مهر.

ازآنجای که پروگرام خیریه مهر یک برنامه کاملا خیریه ومستقل میباشد و  با داشتن منابع محدود وخانواده های نیازمند بسیار زیاد تثبیت شده ازتمام نهاد های خیریه واشخاص حقیقی وحکمی که علاقه مند به همکاری ومساعدت باشند تقاضامنداست با بخش ارتباطات پروگرام خیریه مهر در ارتباط شده سهم خود را در این امر خیر وخدا پسندانه ادا نمایند:

شماره تماس : ۰۷۷۵۴۰۰۱۱۲                              ۰۷۷۵۴۰۰۱۱۷

ایمیل : mehr_hf @ yahoo.com                      info@hfka.org

نظر دهید