جریان نظارت و توزیع زنبورعسل با حضورداشت رییس مؤسسه همبستگی طیبه یوسفی ونمایندگان ریاست امورزنان ، اقتصاد و زراعت ولایت بلخ درولسوالی چارکنت بلخ

20160604_113646

نظر دهید