اهدای تقدیرنامه از طرف ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری ولایت دایکندی به مؤسسه همبستگی

تقدیرنامه از طرف ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری ولایت دایکندی به مؤسسه همبستگی جهت تطبیق موفقانه ای پروژه زنبورداری در ولسوالی های اشترلی و کجران ولایت دایکندی

نظر دهید