توزیع کمک های نقدی پروگرام خیریه مهر به مناسبت ۱۵ شعبان

بمناسبت جشن مولود مهدی مو عود (عج) پروگرام خیریه مهر درروزیکشنه مورخ ۳ – ۳- ۱۳۹۵ مطابق ۱۵ شعبان درادامه سلسله مساعدتهای خیرخواهانه ای خویش برای تعدادی ازخانواده های بی سرپرست وبی بضاعت، تحت پوشش این پروگرام، کمک های نقدی توزیع نمود، این درحال است که تعداد زیادی ازمردم فقیروبی بضاعت جامعه ما ازشدت فقرومشکلات اقتصادی رنج میبرد ونیازشدید به کمک وهمکاری افراد خیروثروتمند جامعه خویش دارد، ازطرف دیگردرآستانه ای فرارسیدن ماه مبارک رمضان قرارداریم ماه میهمانی خدا از راه میرسد که هر لحظه و ثانیه آن برای روزه داران عبادت است.گرچه گرمای هوا، مدت طولانی سحر تا افطار صبروشکیبای خاص میخواهد، اما باز هم ادامه می دهی چون به خالقی که تو را آفریده اطمینان داری،چون مطمئنی رازی پشت این حکم است که برای سلامت روح و جسمت مفید خواهد بود و در مسیر آتی زندگیت به کمکت خواهد آمد.
فلسفه وجودی این ماه درک گرسنگانی است که از آنها در طول سال غفلت کرده ایم، کشیدن رنج فقرایی است که اگر من و تو و همه ثروتمندان جامعه رفتار اقتصادی- دینی می داشتیم نباید به وجود می آمدند. اما اکنون به دلیل غفلت عمدی یا سهوی ما دچار آن شده اند.درحال که ما نمی توانیم درد گرسنگان را درک کنیم چون ما مطمئنیم که افطاری هم هست اما آنها…
همه این یادآوری ها از فلسفه روزه برای این بود که اشاره کنیم به اتفاق پسندیده شبهای رمضان که عده ای هر چند با دستان خالی اما پر قدرت رقم می‌زنند. وبا درنظرداشت توان وامکانات که دارند به سراغ فقرا میشتابند وبا این کارش با خالق خویش معامله پرسودی را انجام میدهند که بدون شک درآن ضرروزیانی نیست ویک روزی ثمره ونتیجه آن را مشاهده میکنند که هیج چیزی دیگری نمیتواند درد آنهاررا دوا کند.
پس بیایید همه باهم دراین ماه مبارک رمضان بیش ازپیش به سوی این امرخیرومعنوی بشتابیم وبا فقرا ونیازمندان که درطول سال با گرسنگی دست وپنجه نرم نموده وباشکم های گرسنه ، نداشتن افطاری وسحری مناسب ازروزه وعبادات الهی استقبال مینمایند کمک ومساعدت داشته باشیم.
پروگرام خیره مهر برای مساعد ساختن وهماهنگی جلب وجذب کمک ها وتوزیع آن برای فقرا درخدمت مومنین وخیرین جامعه است تا دراین راستا مسولیت انسانی واسلامی شان را
انجام داده باشد.
توزیع کمک های نقدی پروگرام خیریه مهر به مناسبت 15 شعبان

توزیع کمک های نقدی پروگرام خیریه مهر به مناسبت ۱۵ شعبان

توزیع کمک های نقدی پروگرام خیریه مهر به مناسبت 15 شعبان

توزیع کمک های نقدی پروگرام خیریه مهر به مناسبت ۱۵ شعبان

توزیع کمک های نقدی پروگرام خیریه مهر به مناسبت 15 شعبان

توزیع کمک های نقدی پروگرام خیریه مهر به مناسبت ۱۵ شعبان

نظر دهید