ملاقات و دیدار هیئت رهبری مؤسسه (NCA) از دفتر مرکزی مؤسسه همبستگی (HF) سال ۲۰۱۴ میلادی

ملاقات و دیدار هیئت رهبری مؤسسه (NCA) از دفتر مرکزی مؤسسه همبستگی (HF)  سال 2014 میلادی

نظر دهید