توزیع کمک زمستانی برای خانواده های فقیرو نیازمند

در فرهنگ اسلامی از احسان و نیکوکاری با عناوینی چون گذرگاهی برای آخرت، مزرعه آخرت، معامله‌ای پرسود، توشه راه، نصرت الهی ، خوان کرم اهل بیت(ع(  و… یاد شده است. کمک به دیگران و خدمت به خلق به معنای برآوردن نیازهای آنان از راه‌های درست است واعم از آن که مادی یا معنوی باشد  این امر در فرهنگ اسلامی، یکی از عبادت‌های پر اهمیت به شمار می‌آید.

سردی هوا ورسیدن فصل زمستان مشکلات خانواده های بی سرپرست را بیشتر ساخته وازهرزمانی دیگر کرده به همکاری مومنین خیراندیش نیازدارد بنا براین درچنین شرایط باید ازهرزمانی دیگر کرده به یاری وهمکاری نیازمندان جامعه توجه کرد.

پروگرام خیریه مهر با فرارسیدن فصل زمستان وبه مناسبت میلاد منجی عالم بشریت پیامبراسلام (ص)  به سلسله کمک های قبلی خویش روز دوشنبه مورخ ۷-۱۰-۱۳۹۴ با حضورداشت مسئولین ذیصلاح موسسه همبستگی  برای تعداد ازخانواده های نیازمند تحت پوشش پروگرام خیریه مهر  مساعدت نقدی نمود.

پروگرام خیریه مهر آماده هرگونه همکاری وهماهنگی بین نیازمندان وخیرین میباشد درضمن ازتمامی نیکوکاران که دراین مساعدت زمستانی سهم گرفتند نیزتقدیر وتشکرنموده از خداوندبزرگ برای شان توفیق بیشتر خواهان است .

بااحترام

اداره پروگرام خیریه مهر

نظر دهید