اعلان داوطلبی برای کرایه یک عراده موتر تویتا صرف

اعلان داوطلبی

درخواست برای نرخ گیری

موسسه همبستگی (HF) برای تطبیق پروژه زنبورداری در ولایت بلخ ولسوالی چهارکنت به یک عراده موتر تویتا صرف جهت انتقال کارمندان ساحه ضرورت دارد بناً از تمام علاقمندان درخواست می نماید که سر از تاریخ ۲۰۱۵ /۱۵/۱۱ الی ۲۸/۱۱/۲۰۵ نرخ های خویش را به دفتر موسسه همبستگی بفرستند.

موتر تویتا صرف

۱ عراده

انداختن تیل وعوارض ‌گیری موتر به دوش مالک موتر می‌باشد.

صفا کاری موتر و نگهداری موتر و نگهداری اسناد مربوط موتر به دوش راننده می‌باشد.

راننده متعهد به رعایت تمام اصول ترافیکی و مکلف به رعایت نمودن تمام اصول دفتر میباشد.

۱۲ ماه

 

 

 

نوت: علاقمندان اشتراک در داوطلبی  لطف نموده به دفتر مرکزی موسسه همبستگی حاضر شوند و یا به ایمیل آدرس ذیل نرخ خویش را ارسال نمایند.

وبسایت: www.hfka.org

ایمیل آدرس:   hambastagi_5@hfka.org

شماره های تماس:

آدرس دفتر: ناحیه سوم، گولایی دواخانه کوچه برج برق، کابل افغانستان.

نظر دهید