اعلان داوطلبی برای خرید زنبور پروژه فنلند ۲۰۱۵-۲۰۱۶

اعلان داوطلبی

درخواست برای نرخ گیری

موسسه همبستگی (HF) برای تطبیق پروژه زنبورداری در ولایت بلخ ولسوالی چهارکنت به تعداد زنبور عسل همراه با صندوق و وسایل آن ضرورت دارد بناً از تمام فارمهای زنبور داری درخواست می شود که سر ازتاریخ ۲۰۱۵ /۱۵/۱۱ الی ۱۰/۱۲/۲۰۱۵ نرخ های خویش را به دفترموسسه همبستگی بفرستند.

شماره

زنبورو وسایل زنبورداری

تشریحات

نرخ هرکدام را به دالر بنویسید.

۱

زنبورعسل همراه با صندوق آن

زنبورعسل ازنوع میلفرا ودارای صندوق های جدید باشند.

همچنان دیگرمواد متذکره دارای کیفیت بالا و جدید باشند که مواد کهنه به هیچ صورت قابل قبول نمی‌باشد.

۲

ماشین عسل کشی

۳

ودیگرلوازم و وسایل زنبور داری

نوت: علاقمندان اشتراک در داوطلبی  لطف نموده جهت دریافت نرخنامه به دفتر مرکزی موسسه همبستگی حاضر شوند و یا به ایمیل آدرس ذیل نرخ خویش را ارسال نمایند.

وبسایت : www.hfka.org

ایمیل آدرس: Hambastagi_5@hfka.org

شماره های تماس:

آدرس دفتر: ناحیه سوم، گولایی دواخانه کوچه برج برق، کابل افغانستان.

نظر دهید