امضای قرارداد پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان با NCA سال ۲۰۱۵

موسسه همبستگی (HF) که یکی از همکاران NCA می‌باشد، روز یکشنبه هشتم مارچ ۲۰۱۵ که مصادف با روز همبستگی زنان در جهان بود، قرارداد کاری جدید خود را با NCA امضا کرد.در هنگام امضای این قرارداد، از جانب NCA، مدیرحسن پروگرام منیجر، ذبیح‌الله امیری مدیر مالی و هادی احمدی و از جانب موسسه همبستگی (HF) خانم طبیه یوسفی رییس این موسسه با دو تن از همکاران خود حضور داشتند.

این پروژه که تحت عنوان توانمندی معیشت از طریق زنبورداری برای زنان می‌باشد، برای چندمین سال است که با حمایت مالی NCA در ولایت دایکندی (ولسوالی‌های اشترلی و کجران) توسط موسسه همبستگی تطبیق و به اجرا گذاشته می‌شود.

هدف اصلی از تطبیق این پروژه، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها می‌باشد که پس از اجرایی شدن آن، درآمد خانواده‌ها (زنان) افزایش می‌یابد. موسسه همبستگی (HF) از طریق اجرای این پروژه زنان را تشویق می‌نماید که در فعالیت‌های اقتصادی سهم بگیرند. روش اجرای پروژه به گونه‌ای است که مورد پذیرش ادارات و بزرگان محلی، اعضای جامعه مدنی، مردان و زنان جامعه می‌باشد.

سال گذشته (۲۰۱۴) در دو ولسوالی اشترلی و کجران (قریه‌های دهن نگلیج، شاه‌بید، و لوربز اشترلی، دهن خوجو، بیدک و سنگ شهرک ولسوالی کجران)،این پروژه (بهبود معیشت از طریق زنبورداری وتوزیع علوفه برای مالداران ) که از ماه «می» سال ۲۰۱۴ میلادی (اواسط ماه ثور ۱۳۹۳ خورشیدی) آغاز گردید و تا ماه «دسامبر» ۲۰۱۴ (اواسط ماه جدی ۱۳۹۳ خورشیدی) به مدت هشت ماه تطبیق گردید که ۱۲۰ تن (که همگی زنان بودند) از آن مستفید شدند. با پایان یافتن قرارداد این پروژه در سال ۲۰۱۴، قرارداد جدیدی میان NCA و موسسه همبستگی برای سال ۲۰۱۵ (در هشتم مارچ ۲۰۱۵) امضا شد.

براساس قرارداد جدید (سال ۲۰۱۵)، این پروژه نیز در ولسوالی‌های اشترلی و کجران ولایت دایکندی اما در قریه‌های دیگر تطبیق و به اجرا گذاشته خواهد شد. محل تطبیق پروژه (بهبود بهبود معیشت از طریق زنبورداری) برای سال جدید در قریه‌های شاه‌بید سفلی، چپ‌جر، قمبوچه (سنگ موخام) و دهن نگلیج ولسوالی اشترلی، هفتاد نفر و رشگ ولسوالی کجران بوده و شمار مستفدین آن ۹۴ تن (زن) خواهد بود.

در کنار اجرای این پروژه، موسسه همبستگی برنامه‌های آگاهی دهی، آموزشی و فعالیت‌های مدنی نیز در این مناطق داشته است.

تطبیق پروژه یادشده طی چند سال گذشته تأثیرات مثبتی در ساحات تطبیق و اجرای پروژه و دیگر مناطق به دنبال داشته است. ضمن این‌که شمار زیادی از خانواده‌ها از طریق اجرای پروژه زنبورداری و توزیع علوفه برای مالداران وضعیت اقتصادی شان بهبود و درآمد آن‌ها افزایش یافته است، تعداد زیادی نیز با سواد شده اند. همچنان تشکیل گروپ‌های خودی زنانه درضمن فعالیت‌های اقتصادی، هماهنگی خوبی را در میان زنان، جامعه و حتی ادارات دولتی و نهادهای مدنی به وجود آورده است. همچنان اجرای این پروژه سبب گردیده است که زنان در جامعه حضور فعال‌تر پیدا نمایند و با مشارکت شان در فعالیت‌های اقتصادی، فقر اقتصادی خانواده‌ها را کاهش دهند. زمانی که فقر اقتصادی در جامعه کاهش یافت، زمینه مشارکت در سیاست، آموزش، فرهنگ و… فراهم می‌گردد. مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و آموختن سواد،  حکومت‌داری خوب را تقویت کرده و برای تحکیم دموکراسی و گسترش مردم‌سالاری موثر واقع می‌گردد و مردم را نسبت به حقوق شهروندی شان حساس می‌سازد.

ادامه تطبیق این پروژه و پروژه‌های مشابه سبب می‌شود که ضمن بهبود وضعیتی معیشتی، زمینه را برای حضور و مشارکت بیشتر زنان در اجتماع فراهم کند و جامعه را به سوی مردم‌سالاری، تحکیم دموکراسی و حکومت‌داری خوب سوق دهد.

1

امضای قرارداد پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان با NCA سال ۲۰۱۵

2

امضای قرارداد پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان با NCA سال ۲۰۱۵

نظر دهید