به نیازمندان لبخند هدیه نمایید

  MCB

اداره پروگرام خیریه مهر از همکاری هموطنان و مومنین خیر که ازطریق این پروگرام با خانواده‌های فقیر و نیازمند مساعدت وهمکاری داشته اند، تقدیرو تشکر نموده توفیقات بیشتر شان را در راه انجام اعمال صالح و خدمت به جامعه و مستحقین آرزومند است.

     با فرارسیدن ماه مبارک رمضان این ماه عبادت و نیایش، خانواده‌های مستحق که نان‌آور ندارند،  به همکاری شما مومنین بیشتر نیاز داشته و چشم در انتظار من و تو برادر و خواهر نشسته تا  در حد توان به آنها کمک نماییم.

    از این جهت به اطلاع مومنین رسانده می‌شود که هر نوع مساعدت‌های مالی و صدقات از جمله زکات فطریه شان را می‌توانند به صندوق خیریه مهر ریخته و یا از طریق این پروگرام به طور مستقیم به نیازمندان تحت پوشش ، پرداخت نمایند.

«ومن الله التوفیق»

به نیازمندان لبخند هدیه نماییدبه نیازمندان لبخند هدیه نمایید

نظر دهید